English Français Italiano Tûrkçe
Telekom çözümlerinde uzman

İnsan kaynakları

Sintel Bilişim Distribütör A.Ş. yeni iletişim ve güvenlik teknolojileri sektörlerinin önemli oyuncularından birisi olarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak 5000’den fazla ürünün dağıtımını yapmakta ve müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak hizmetleri ve çözümleri sunmaktadır.

Yüksek kalite standartlarına olan bağlılığı ile bilinen Sintel Avrupa çapında bir kuruluştur. İtalya ve Fransa’daki şirketleriyle birlikte Sintel sürekli gelişen ve büyümesini kontrol altında tutmayı başarmış bir şirkettir. Sintel dinamik ve yüksek motivasyona sahip bir ekibin oluşturduğu bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Takım çalışmasını seviyor, insiyatif kullanabiliyor ve sorumluluklarınızı paylaşmayı biliyorsanız ve bunlara ek olarak kolayca uyum sağlayabilen bir yapıya sahipseniz, takım arkadaşlarımızdan birisi olmak için en iyi özelliklere sahipsiniz demektir.

Birçok yabancı dil bilen, çalışmaya hevesli ve aktif insanlardan gelecek önerilere her zaman açığız. Satış, Teknik Servis, Pazarlama ve Yönetici pozisyonları için iş başvurularınızı veya sadece staj taleplerinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Her başvuru özenle değerlendirilecektir.

Başvuru yapmak için özgeçmişinizi ve kapak yazısını mail ile info@sintel.com.tr adresine, 0 212 213 12 02 numaralı faks’a veya posta ile Avni Dilligil Sokak No. 9, Çelik İş Merkezi B blok 34394 Mecidiyeköy – Istanbul adresine gönderebilirsiniz.

Güncelleme tarihi: 09/11/15

IS TANIMI

ContratTR
Bilgi teknolojileri Sat?? staj? - Yeni teknolojileri bilen, güçlü ileti?im becerileri olan ve sorumluluk duygusu sahibi adaylar? ar?yoruz.

Temel Sorumluluklar;
Sat?? ekibimizde rol oynayacak,
?? geli?tirme ve sat?? için yeni pazar ara?t?rmalar?na kat?labilecek,
Yeni mü?teriler bulmam?za yard?mc? olacak
Mü?terilerimiz için teklif verebilecek,
Mü?teri memnuniyetini sa?lamakta ve ba?ar?m?z? artt?rmakta yar?mc? olacak

Kriterlerimiz;
Üniversite diplomas? programlar?; Mühendislik Fakültesi / ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi'nin ilgili bölümlerinde 3. veya 4. s?n?f ö?rencisiyseniz veya lisansüstü programlara devam ediyorsan?z
Yaz boyunca (Haziran, Temmuz, A?ustos) tam zamanl?, ilkbahar ve sonbahar aylar?nda (Eylül 2017 - Haziran 2018) haftada en az 2-3 gün bizimle çal??abilirseniz,
Yenilikçi, sistematik ve analitik oldu?unuzu dü?ünüyorsan?z, o zaman arad???m?z aday sizsiniz.
Başvur
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Site haritası  |  İnsan Kaynakları  |  Yasal uyarı